Sunday, August 5, 2007

Biskop Atas upprör

Benjamin Atas kritiseras för att lägga sig i tyskt biskopsval

shamiram.demir@lt.se 08 550 921 65
En inre maktstrid rasar inom Syrisk-ortodoxa kyrkan i Europa. I ett ilsket brev kritiseras biskop Benjamin Atas i Södertälje för att ha försökt splittra stiftet i
Tyskland. "Jag har inte blandat mig i, säger Benjamin Atas.

För en tid sedan blev Syrisk-ortodoxa kyrkans stift i Tyskland utan biskop. Den tidigare biskopen, Isa Gürbuz, övertog på egen begäran stiftet i Schweiz i stället. Bakgrunden var en konflikt där flera syrisk-ortodoxa präster i Tyskland kritiserade Gürbuz för att vilja styra för mycket själv.

Diskussion och delning
Nu är biskopsstolen tom och diskussioner förs om vem som ska beträda den härnäst. Dessutom diskuteras inom kyrkan att dela det tyska stiftet i två eller fler mindre stift. Hur det blir med den saken avgörs i november av Heliga synoden i Damaskus, som består av kyrkans drygt 20 biskopar från hela världen. Det slutliga beslutet tas dock av patriarken; Hans helighet Moran Mar Ignatius Zakka I Iwas.

Men kyrkostyrelsen i Tyskland med ordförande Aslan Karatas i spetsen motsätter sig en delning. "Vi vill inte ha någon splittring. Vi vill ha en union, säger han. Nu kritiserar Aslan Karatas biskop Benjamin Atas i Södertälje för att lägga sig i det tyska stiftets inre angelägenheter. Enligt Karatas försöker Atas påverka präster i Tyskland att förespråka Atas egen favorit till ny biskop i Tyskland och för att försöka splittra tyska stiftet.

"Han har tre munkar hos sig som han vill ha som biskopar. Men vi vill inte ha hans inblandning. Vi har egna munkar som kan språket, säger Aslan Karatas till LT. I ett ilsket brev till styrelsen för patriarkens ställföreträdarskap i Sverige med säte på Klockarvägen i Södertälje, hotar Karatas att ta till ?rättsliga medel" mot Benjamin Atas om han inte slutar.

"Inte tillåtet"
" Inom vår kyrka är det inte tillåtet för en biskop att lägga sig i ett annat biskopsdömes angelägenheter. Han arbetar för att skaffa sig bundsförvanter, säger han. Det stämmer inte, enligt Benjamin Atas. " Jag blandar mig inte i. Jag känner däremot många präster. Vi måste ju hjälpa varandra om de behöver en biskop, säger Atas och tillägger:
" Brevet är betydelselöst och skrivet enbart av kyrkostyrelsens ordförande i Tyskland som inte är präst eller biskop på något vis. Däremot anser Benjamin Atas att tyska stiftet bör delas. Det är han inte ensam om att tycka. Inom kyrkan anser många att stiftetär för stort. " En biskop hinner inte med att tjäna alla. Men om stiftet inte delas vill jag att Gürbuz kommer tillbaka som biskop i Tyskland, säger Benjamin Atas, som i november deltar i Heliga synodens omröstning i frågan.

Torbjörn Granström
Reporter torbjorn.granstrom@lt.se, 11 maj 2006 Södertälje LT
550 921 46

1 comment:

syrian said...

ursäkta men jag undrar något, vad får du ut av detta ? jag vill inte vara taski på någe vis. men du kmr bli straffad av gud. jag bor inte i södertälje och är inte insatt i detta problem eller vd man ska kalla det. men ha lite respekt. om du hatar biskopen så mycket, om du nu gör det. måste du visa det för hela världen ? känner du dig cool när du lägger upp denna blogg. absolut , jag skulle ochså hota dig till livet om du skapa denna blogg om min far,morbror,farbror osv... skulle inte du ? var lite mogen och tänk . är du fem år ? nej. lägg ner verksamheten. sluta bete dig som en kurd. ps. vill jätte gärna höra vad du har att säga tillbaka.