Sunday, August 5, 2007

Biskop Atas systerson våldsman

OFFENTLIG HANDLING

STOCKHOLMS TINGSRÄTT

Målnr B8098-03

TILLTALAD
Tomas Peter Öz
Spånga Kyrkväg 632
163 62 Spånga

DOMSLUT
Begångna brott
Våld mot tjänsteman

Lagrum
17 kap 1 § brottsbalken

PÅFÖLJD
Villkorlig dom med samhällstjänst etthundratjugo (120) timmar. Om fängelse istället hade valts som påföljd skulle fängelse fyra (4) månader ha dömts ut.

ANMÄRKNING:
Samme person dvs Tomas Peter Öz, har ytterligare en polisanmälan under process (Brottsmålnr B3781-05)

Från: Biskop Atas systerson >Våld mot tjänsteman!

No comments: